งานเปิดตัว Samsung Galaxy A Series ประเทศไทย

ชื่องาน : งานเปิดตัวมือถือซัมซุง Galaxy A Series ไทย Pass สถานที่ : ณ ห้องโซระ ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ
เวลา : 3 ก.พ. 58 13:00 น.
ผู้จัด : ซัมซุงประเทศไทย
 • User We Love Channel
  1งานเปิดตัว Samsung Galaxy A Series ประเทศไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:15 น.
  ซัมซุงประเทศไทยเปิดฉาก เดินเครื่องการตลาดปี 2558 ด้วยแผนปกป้องธุรกิจ Restructure ประกอบด้วย A E J
 • User We Love Channel
  งานเปิดตัว Samsung Galaxy A Series ประเทศไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
 • User We Love Channel
  1งานเปิดตัว Samsung Galaxy A Series ประเทศไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:05 น.
  บริเวณงานเปิดตัว Samsung A series ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ