เกลือปรุงทิพย์


เกลือปรุงทิพย์ไทยบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด เจ้าของแบรนด์เกลือ "ปรุงทิพย์"


"ปรุงทิพย์" อยู่ในครัวคนไทยมานานนับยี่สิบปี เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นคนไทยและต่างประเทศ โดยมีบริษัทเกลือพิมายเป็นผู้ผลิต มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นอกจากเกลือปรุงทิพย์ที่ใช้ในบริโภคในครัวเรือนแล้ว บริษัทยังผลิตเกลือเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนงด้วยกัน เช่น เกลือสำหรับสระว่ายน้ํา เกลือเรซิ่น เกลืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เกลือทางยา เกลือสำหรับเบเกอรี่ และเกลือขัดผิวสปา  

 

ด้วยคุณภาพการผลิตที่ทันสมัยเป็นเกลือธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานเป็นแห่งแรกของเอเซีย โดยมีกำลังการผลิตสูงถึงปีละ 1.5 ล้านตัน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้
1. ISO 9001 : 2008 
2. HACCP
3. HALAL
4. THAILAND BRAND
5. NUTRITION SEAL

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
เจ้าของแบรนด์ : เกลือปรุงทิพย์
ที่อยู่สำนักงาน : 1016 ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-2368962 โทรสาร : 02-2368969
อีเมล์ : เว็บไซต์ : www.trs.co.th