ท่าเรือข้ามฟากเฟอร์รี่สมุย

ลูกค้า welovechannelบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)


"ท่าเรือข้ามฟากเฟอร์รี่" โดยบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) คือผู้ให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีท่าเรือของตนเองจำนวน 3 ท่า คือท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน เปิดให้บริการเพื่อรองรับเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากของ บริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีเรือให้บริการถึง 14 ลำ โดยให้บริการ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย และ เส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน

 

พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน วันนี้ให้คุณสามารถจองตั๋วเรือข้ามฟากออนไลน์ได้แล้ว..

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของแบรนด์ : RAJA FERRY PORT PLC.
ที่อยู่สำนักงาน : 281 Sutthipong Soi 1.Sutthisanvinidchi Road Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : (66 2) 277-4488 โทรสาร : (66 2) 277-8521
อีเมล์ : info@rajaferryport.com เว็บไซต์ : http://www.rajaferryport.com/